Händelser

Idag

Församlingens årsmöte

Klockan 16:00

Nattvardsandakt
Kyrkfika

Imorgon

Tabita

Klockan 18:30

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Välkommen till Furubackskyrkan

...som ligger uppe på kullen med Lovsjövägen nedanför. Vi vill vara en kyrka för hela livet och genom vår verksamhet på olika sätt möta människor i olika åldrar, med olika behov och olika frågor.

Församlingens centrum, navet i verksamheten, är tron på Jesus Kristus. Så som han mötte människor, så vill vi möta var och en som söker sig hit till Furubackskyrkan. Här är en mötesplats mellan himmel och jord - mellan människa och Gud.

Välkommen att söka dig hit och ta del av det som finns i vår församling.