Händelser

Idag

Gudstjänst

Klockan 10:00

Roland Oskarsson

Imorgon

Tabita

Klockan 18:30

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Vi erbjuder

 

Sorgegruppen "Vi som mist"

Har du förlorat en närstående? Kanske har det hänt för flera år sedan eller alldeles nyss, och nu finns behov av att dela tankar av sorg med andra som har liknande erfarenheter.
I "Vi som mist" möts vi för att dela tankar och erfarenheter om sorg med varandra och få hjälp att gå vidare i livet.

Omfattning
6 tillfällen 
1,5-2 timmar per gång
Max 5 deltagare

Tid och plats
Torsdagar 17.00-19.00
I Furubackskyrkan, Lovsjövägen 10, Barnarp

Kostnad
Gratis.

Start
"Vi som mist" startar när 3 stycken anmält sig.

Samtalsledare
Pastor Ingalill Dahlgren Nyberg

Anmälan
Anmälan till Ingalill Dahlgren Nyberg, via e-post pastor@furubackskyrkan.se eller telefon 070-2072645

Undrar du över något, hör av dig!
TÄNK HÖGT - FRITT - TILLSAMMANS!


I "GRUBBELGRUPPEN" träffas de som vill pröva sina tankar kring kristen tro, livssyn, värderingar och erfarenheter i livet. Var och en tar med sig det man tänker på och funderar över. På så sätt bestäms innehållet i samtalen och så får vi på olika sätt bidra i detta. Syftet med gruppen är själva delandet av tankar och reflektioner och få möjlighet att pröva sina egna. 

Målgrupp
Du som bekänner dig som kristen, sökare eller liknande och känner behov av och intresse för att samtala och reflektera tillsammans med andra kring det som rör kristen tro, livssyn, värderingar och erfarenheter i livet. 

Omfattning
5 tillfällen 
1,5 timme per gång
Minst 5 deltagare

Tid och plats
Varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 19.00-20.30
I Furubackskyrkan, Lovsjövägen 10, Barnarp

Kostnad
Gratis.

Start
"Grubbelgruppen" startar när minst 5 deltagare anmält sig

Samtalsledare
Pastor Ingalill Dahlgren Nyberg

Anmälan

Anmälan till Ingalill Dahlgren Nyberg, via e-post pastor@furubackskyrkan.se eller telefon 070-2072645


Undrar du över något, hör av dig!

Kurs i kristen tro


Är du en sökare och vill veta mer om kristen tro?
Är du en bekännande kristen och vill veta mer?
Känner du dig bekväm eller obekväm inför Bibeln och kristen tro?
Kanske "Kurs i kristen tro" kan vara något att ge tid.

KURSINNEHÅLL:
  • En orientering i Bibelns innehåll
  • Gudsbild och människosyn
  • Jesus: Vem var han? Vad vet man? Vad tror man?
  • Tiden efter Jesus - mission
  • Vad bekänner man i den kristna trosbekännelsen?
  • Dopet och nattvarden - heliga handlingar
  • Tiden och evigheten eller nuet och framtiden

Tid och plats
Förslag om varannan söndag, jämna veckor, kl. 16.00-18.00 eller att gruppen bestämmer om dag och tid.

Omfattning
7 tillfällen, finns behov av fler tillfällen bestämmer gruppen detta.
2 timmar per tillfälle med avbrott för fika
Minst 7 deltagare

Kostnad
100:- för kursboken "lilla bibelguiden" av Anders Sjöberg

Start
Kurs i kristen tro startar när minst 7 deltagare anmält sig

Kursledare
Pastor Ingalill Dahlgren Nyberg

Anmälan
Anmälan till Ingalill Dahlgren Nyberg, via e-post pastor@furubackskyrkan.se eller telefon 070-2072645

 

Undrar du över något, hör av dig!

 
Själavård/enskilda samtal, tystnadsplikt

”Att vårda sin själ” – själavård, är något väldigt värdefullt för oss var och en. Att i samtal få möta någon som lyssnar och stöttar, som hjälper till med att nysta upp det som trasslat till sig i livet, är att gå ett stycke väg tillsammans. 

Det själavårdande samtalet kan också liknas vid ett avlastande samtal, man får hjälp med att sätta ord på det man bär på och funderar över, man behöver inte känna sig så ensam med sina känslor och tankar. 
I själavårdssamtalet kan allt berättas, allt sägas, för allt stannar mellan dem som samtalar. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, funderingar om sorg, tro, tvivel, kärlek, skilsmässa, utanförskap, förlåtelse, mening, döden, evigheten…. eller något annat.

Önskar du själavårdande/enskilda samtal under tystnadsplikt, kontakta vår pastor Ingalill Dahlgren Nyberg på 070-207 26 45