Händelser

Idag

Gudstjänst

Klockan 10:00

Roland Oskarsson

Imorgon

Tabita

Klockan 18:30

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Församlingsutflykt 2008

Historia

Församlingen har sitt ursprung i 1800-talets väckelserörelse Väckelsen nådde även Barnarp och den lokal som vi numera kallar Furubackskyrkan har anor från senare delen av 1800-talet, även om vi inte har fått klarhet i när den exakt uppfördes

 

Vid ett årsmöte 1908 antogs de första stadgarna till det som kom att heta Barnarps missionsförening. Under trettiotalet ombildades Barnarps missionsförening till att heta Barnarps Missionsförsamling men var trots namnet knutet till Svenska Alliansmissionen

 

Under tjugotalet fångades en del medlemmar av Levi Petrus rörelse och bildade en egen grupp som kom att bilda Filadelfiaförsamlingen i Barnarp. Så småningom växte gruppen och byggde 1933 en egen lokal i Lunden vilken gavs namnet Filadelfia senare Pingstkyrkan

 

Under slutet av åttiotalet började de båda församlingarna anordna gemensamma församlingshelger, och under en sådan helg 1991 startades konkreta samtal om att börja med gemensam verksamhet i Barnarp

 

Båda församlingarna beslöt vid ett konstituerande årsmöte den 25 januari 2003 att bilda Barnarps Frikyrkoförsamling.

 

Vår nuvarande pastor Ingalill Dahlgren Nyberg anställdes 2007.