Händelser

Idag

Tillsammansgudstjänst med kyrkfika

Klockan 16:00

Månadskollekt

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Torsdag

Andakt med 11-kaffe

Klockan 10:30

November 2018

Torsdag

1 November

Andakt med 11-kaffe

10:30

Söndag

4 November

Allhelgonasöndagen, Ekumenisk Gudstjänst

10:00

Tillsammans med Svenska Kyrkan
Nattvard
Predikan av Henric Ulfsax
Musik av Tommy Josefsson

Onsdag

7 November

UV-Scout

10:00

Torsdag

8 November

Andakt med 11-kaffe

10:30

Söndag

11 November

Gudstjänst

10:00

Lennart Andersson berättar om IBRA:s arbete
Kollekt till IBRA

Måndag

12 November

Tabita

18:30

Onsdag

14 November

Öppet hus - Eftermiddagskaffe och våfflor

15:00

UV-Scout

18:00

Torsdag

15 November

Andakt med 11-kaffe

10:30

Idag

18 November

Tillsammansgudstjänst med kyrkfika

16:00

Månadskollekt

Onsdag

21 November

UV-Scout

18:00

Torsdag

22 November

Andakt med 11-kaffe

10:30

Söndag

25 November

Gudstjänst

10:00

Sören Sigvardsson
Sång Berit Carlström
Missionskollekt

Måndag

26 November

Tabita - Kransbindning

18:00

Onsdag

28 November

UV-Scout

18:00