Händelser

Idag

Gudstjänst

Klockan 10:00

Roland Oskarsson

Imorgon

Tabita

Klockan 18:30

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Januari 2019

Söndag

6 Januari

Gudstjänst med nattvard

10:00

Ingalill Dahlgren Nyberg
Sång och musik: "Carro & the Papas"

Söndag

13 Januari

Gudstjänst

10:00

Victor Egerbo
Sång & musik: Anna Ekslätt

Onsdag

16 Januari

UV-Scout

18:00

Lördag

19 Januari

Vänner emellan - bygga broar till våra nya grannar

10:00

Bibelhelg med Roland Oskarsson
Fika

Idag

20 Januari

Gudstjänst

10:00

Roland Oskarsson

Imorgon

21 Januari

Tabita

18:30

Onsdag

23 Januari

UV-Scout

18:00

Söndag

27 Januari

Gudstjänst

10:00

Arne Eriksson
Sång & musik: Bosse Bernström

Onsdag

30 Januari

UV-Scout

18:00

Torsdag

31 Januari

Andakt med elvakaffe

10:30