Händelser

Idag

Tillsammansgudstjänst med kyrkfika

Klockan 16:00

Månadskollekt

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Torsdag

Andakt med 11-kaffe

Klockan 10:30

Kyrkan
Foto: Samuel Sjöbergsson

Om kyrkan

Välkommen till Furubackskyrkan
…som ligger uppe på kullen med Lovsjövägen nedanför.

 

Här i kyrkan kan du finna en plats för stillhet och ro, för bön och lovsång, samtal om tro, andakt och gudstjänst. Hit kan du söka dig för gemenskap i olika åldrar och verksamheter och har du en tro på Jesus Kristus är du också välkommen att bli medlem i församlingen.

 

Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra.