Händelser

Idag

Tillsammansgudstjänst med kyrkfika

Klockan 16:00

Månadskollekt

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Torsdag

Andakt med 11-kaffe

Klockan 10:30

Öppet Hus

Öppet Hus är en samling för daglediga med varierat program och servering och är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan i Barnarp och Furubackskyrkan.


När: 2:a onsdagen i månaden kl. 15.00
Var: varannan gång i Furubackskyrkan respektive Församlingsgården i Barnarp.


Vårens program 2016:

Onsdag 10/2, kl. 15.00 i Furubackskyrkan: "Island mer än sagor" Hasse Paulsson berättar och visar bilder.

 

Onsdag 9/3 kl. 15.00 i Församlingsgården: Marianne Claesson "Att vara följeslagare i Israel-Palestina"

 

Onsdag 13/4 kl. 15.00 i Furubackskyrkan: Gunnar Johansson "Att leva av och med naturen"

 

Onsdag 11/5 kl. 15.00 i Församlingsgården: Robert Johansson "Något ur Anders Frostenssons sångskatt"