Händelser

Idag

Församlingens årsmöte

Klockan 16:00

Nattvardsandakt
Kyrkfika

Imorgon

Tabita

Klockan 18:30

Onsdag

UV-Scout

Klockan 18:00

Ingalill Dahlgren Nyberg

Verksamheter

Här i Furubackskyrkan finner du flera olika verksamheter och erbjudanden som är öppna för var och en som söker sig hit. Genom verksamheten önskar vi på olika sätt möta människor i olika åldrar, med olika behov och olika frågor. Välkommen till våra olika samlingar och mötesplatser.