Gudstjänst

Besök av organisationen Open Doors. Sång och musik med Ellen Lindén mfl. Kyrkkaffe.

Kvällsbibelskola

Kvällsbibelskola i kyrkan Undervisning av Tommy Wallin, pastor i Pingstkyrkan Mullsjö. Undervisningen går även att följa digitalt via länk

Recurring

Städdag inne och ute

Storstädning av kyrkan och tomten. I kyrkans städrum finns en lista med förslag på vad som ska göras. Välkomna hälsar fastighetsgruppen.

Gudstjänst med nattvard och församlingsmöte

Tema Josef – ”Hon kastade sina blickar”. Predikan av Sara Blinge. Sång och musik med Simon Grennborg och Sandra Spångberg. Kyrkkaffe. Efter gudstjänsten är det församlingsmöte.