Församlingen

Barnarps frikyrkoförsamling är en ekumenisk församling, ansluten till Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen. Församlingen bildades år 2003, men har sina rötter från slutet av 1800-talet.

Församlingen har ett 60-tal medlemmar i olika åldrar och de flesta bor i Barnarp eller i närområdet. Församlingen leds av en styrelse, som väljs årligen, samt en anställd församlingsledare som kallas pastor. För närvarande har församlingen en pastor anställd på 60%.

Om du har en tro på Jesus Kristus är du välkommen att bli medlem i församlingen. Du behöver dock inte vara medlem för att besöka kyrkan eftersom all verksamhet är offentlig och öppen för alla.

Församlingens vision

Barnarps frikyrkoförsamling arbetar utifrån en vision med fyra ledord. Vår önskan är att Furubackskyrkan ska vara en…

Mötesplats människor emellan och mellan människor och Gud.

Växtplats där vi har möjlighet att växa och vara unika, i tro och gemenskap.

Gudstjänstplats där vi får fira gudstjänst på olika sätt.

Viloplats där vi får vara som vi är utan krav på prestation.

Historia

Församlingen har sitt ursprung i 1800-talets väckelserörelse. Väckelsen nådde även Barnarp och den lokal som vi numera kallar Furubackskyrkan har anor från senare delen av 1800-talet.

Vid ett årsmöte 1908 antogs de första stadgarna till det som kom att heta Barnarps missionsförening. Under 1930-talet ombildades Barnarps missionsförening till att heta Barnarps Missionsförsamling men var trots namnet knutet till Svenska Alliansmissionen.

Under 1920-talet fångades en del medlemmar av Levi Petrus rörelse och bildade en egen grupp som kom att bilda Filadelfiaförsamlingen i Barnarp. Så småningom växte gruppen och byggde 1933 en egen lokal i Lunden vilken gavs namnet Filadelfia, senare Pingstkyrkan.

Under slutet av 1980-talet började de båda församlingarna anordna gemensamma församlingshelger, och under en sådan helg 1991 startades konkreta samtal om att börja med gemensam verksamhet i Barnarp.

Båda församlingarna beslöt vid ett konstituerande årsmöte den 25 januari 2003 att bilda Barnarps Frikyrkoförsamling.