Verksamheter

Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra.

De allra flesta av våra samlingar hålls i Furubackskyrkan i Barnarp. Vi vill vara en kyrka för hela livet, för tro och för sökande, för stöd och gemenskap – en mötesplats mellan Gud och människor – och människor emellan. Tron på Jesus Kristus och vad det innebär att följa honom är församlingens centrum.

Var och en hälsas välkommen till våra samlingar!

Gudstjänster

Församlingen möts som regel varje söndag för att fira gudstjänst tillsammans. Gudstjänsterna utformas på olika sätt men erbjuder en stund av tacksamhet, bön, undervisning, sång och musik. Barnen får plats i gudstjänsten och församlingens målsättning är att innehållet ska passa olika åldrar.

Här hittar du kalendern för gudstjänster.

UV-scout

Barn och ungdomar är välkomna att delta i UV-scout på onsdagar kl. 18:15-19:30.

UV betyder Unga Viljor och är en scoutrörelse som är ansluten till SAU. UV-scout har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1942. Idag består UV-scout av 73 kårer och ca 3500 medlemmar.

I UV-scout kallas de yngsta för mini-UV:ar, från 7 år. UV-scout blir man det år man fyller 9 år. Ledarscout blir man vid 14 år och UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 17 år.

UV-scout i Barnarp vill vara en förening som erbjuder roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. Hörnstenarna i verksamheten är människans ansvar för naturen, utforskande av den kristna tron, gemenskap med varandra och alla människors lika värde. 

 

Ledarna i UV-scout utbildas kontinuerligt för att upptäcka och motverka varje form av kränkning mot barn och unga i verksamheten. Policydokument hittar du här.

Här hittar du terminens program för UV-scout i Barnarp.

Vill du veta mer ringer du vår kårchef:
David Sjöbergsson 070-260 25 67

 

Hemgrupper

I församlingen möts vi i mindre grupper, så kallade hemgrupper. Vi träffas hemma hos varandra, ungefär en gång varannan vecka. Vi samtalar om vardagen, delar glädje och bekymmer och tar tid till att be tillsammans och för varandra. Ibland läser vi en bok eller ett stycke ur Bibeln och delar tankar utifrån det lästa. I hemgruppen finns en större möjlighet till närhet, förtroende och fördjupad gemenskap.

Kontakta vår pastor om du vill vara med i en hemgrupp.

Enskilda samtal med tystnadsplikt.

”Att vårda sin själ” – själavård, kan vara något väldigt värdefullt och läkande för var och en.

Det själavårdande samtalet kan också liknas vid ett avlastande samtal, man får hjälp med att sätta ord på det man bär på och funderar över och man behöver inte känna sig så ensam med sina känslor och tankar.

I själavårdssamtalet kan allt berättas, allt sägas, för allt stannar mellan dem som samtalar. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, funderingar om sorg, tro, tvivel, kärlek, skilsmässa, utanförskap, förlåtelse, mening, döden, evigheten… eller något annat.

Här kan du skicka in ditt böneämne.

Kontakta pastorn för att boka samtal.

Andakter

Varannan torsdag möts vi till Andakt med 11-kaffe.

Vi läser en bibeltext och samtalar om den. Ber tillsammans för att sedan avsluta med förmiddagskaffe.

Tabita

I vår kvinnogrupp Tabita träffas vi för fika och gemenskap. De som vill kan sy eller sticka kläder under året som sedan skänks till barn från Tjernobyl. Gruppen samlar också in pengar för att hjälpa barnen som kommer till Sverige på läger varje sommar.

Tabita träffas varannan måndag kl. 18.30. Vill du vara med i gruppen, eller stödja och bidra på något sätt till detta hjälparbete, kontakta Gunnel Nilsson på telefon 036-66374.