Verksamheter

Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra.

De allra flesta av våra samlingar hålls i Furubackskyrkan i Barnarp. Vi vill vara en kyrka för hela livet, för tro och för sökande, för stöd och gemenskap – en mötesplats mellan Gud och människor – och människor emellan. Tron på Jesus Kristus och vad det innebär att följa honom är församlingens centrum.

Var och en hälsas välkommen till våra samlingar!

Gudstjänster

Församlingen möts som regel varje söndag för att fira gudstjänst tillsammans. Gudstjänsterna utformas på olika sätt men erbjuder en stund av tacksamhet, bön, undervisning, sång och musik. Barnen får plats i gudstjänsten och församlingens målsättning är att innehållet ska passa olika åldrar.

Här hittar du kalendern för gudstjänster.

UV-scout

Barn och ungdomar är välkomna att delta i UV-scout på onsdagar kl. 18:00-19:15.

UV betyder Unga Viljor och är en scoutrörelse som är ansluten till SAU. UV-scout har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1942. Idag består UV-scout av 73 kårer och ca 3500 medlemmar.

I UV-scout kallas de yngsta för mini-UV:ar, från 7 år. UV-scout blir man det år man fyller 9 år. Ledarscout blir man vid 14 år och UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 17 år.

UV-scout i Barnarp vill vara en förening som erbjuder roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga. Hörnstenarna i verksamheten är människans ansvar för naturen, utforskande av den kristna tron, gemenskap med varandra och alla människors lika värde. 

 

Ledarna i UV-scout utbildas kontinuerligt för att upptäcka och motverka varje form av kränkning mot barn och unga i verksamheten. Policydokument hittar du här.

Här hittar du terminens program för UV-scout i Barnarp.

Vill du veta mer ringer du vår kårchef:
David Sjöbergsson 070-260 25 67

 

Hemgrupper

I församlingen möts vi i mindre grupper, så kallade hemgrupper. Vi träffas hemma hos varandra, ungefär en gång varannan vecka. Vi samtalar om vardagen, delar glädje och bekymmer och tar tid till att be tillsammans och för varandra. Ibland läser vi en bok eller ett stycke ur Bibeln och delar tankar utifrån det lästa. I hemgruppen finns en större möjlighet till närhet, förtroende och fördjupad gemenskap.

Kontakta vår pastor om du vill vara med i en hemgrupp.

Alpha

Grundkurs i den kristna trons grunder.

Kursen sträcker sig över elva tisdagar, med start 22 februari 2022, kl 18.30-20.30

Varje gång börjar vi med te/kaffe och macka, för att sedan ta del av en föreläsning utifrån lektionens tema. Vi funderar och samtalar sedan om det vi tagit del av.

Kursen är avgiftsfri, men man betalar för fikat. Deltagarmaterial finns gratis att ladda ner i pdf-format, eller att köpa som bok.

Anmälan görs senast 13 februari till pastor@furubackskyrkan.se

Bibelstudium

Under våren 2022 finns det möjlighet till bibelfördjupning.

Tillsammans med andra församlingar i Södra Vätterbygden tar vi varannan vecka del av undervisning av pastorer och bibellärare i vår bygd.

Vi möts i kyrkan kl 18.30 på torsdagar jämna veckor, med start 10 februari. Ingen anmälan.

Bibelstudierna sänds digitalt. När vi tagit del av undervisningen fortsätter kvällen med samtal utifrån givna frågor.

Enskilda samtal med tystnadsplikt.

”Att vårda sin själ” – själavård, kan vara något väldigt värdefullt och läkande för var och en.

Det själavårdande samtalet kan också liknas vid ett avlastande samtal, man får hjälp med att sätta ord på det man bär på och funderar över och man behöver inte känna sig så ensam med sina känslor och tankar.

I själavårdssamtalet kan allt berättas, allt sägas, för allt stannar mellan dem som samtalar. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, funderingar om sorg, tro, tvivel, kärlek, skilsmässa, utanförskap, förlåtelse, mening, döden, evigheten… eller något annat.

Här kan du skicka in ditt böneämne.

Kontakta pastorn för att boka samtal.

Språkcafé

Vi vill vara en kyrka och samlingsplats för alla människor i Barnarp. Hösten 2018 startade vi vårt språkcafe tillsammans med våra nysvenska vänner i vårt samhälle. Alla är välkomna, så väl gammelsvenskar som nysvenskar. Vi är både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund som ses. Barn är också välkomna!

Vi bjuder på fika, spelar spel och pratar om livet med varandra. Du kan även ha med skoluppgifter eller annat du vill få hjälp med.
Hör av dig till Victor Egerbo för mer information 0722489806. Skriv ett SMS om du vill få nyheter i vår SMS-grupp om språkcafeet och kolla gärna även in Facebookgruppen.

 

Nu är det uppehåll med språkcafe. Vi återkommer i vår SMS grupp samt på facebook om information när/om vi startar igen.

Andakter

Varannan torsdag möts vi till Andakt med 11-kaffe.

Vi läser en bibeltext och samtalar om den. Ber tillsammans för att sedan avsluta med förmiddagskaffe.

Tabita

I vår kvinnogrupp Tabita träffas vi för fika och gemenskap. De som vill kan sy eller sticka kläder under året som sedan skänks till barn från Tjernobyl. Gruppen samlar också in pengar för att hjälpa barnen som kommer till Sverige på läger varje sommar.

Tabita träffas varannan måndag kl. 18.30. Vill du vara med i gruppen, eller stödja och bidra på något sätt till detta hjälparbete, kontakta Gunnel Nilsson på telefon 036-66374.

Småbarnsmusik

Vi sjunger en stund med våra barn och fikar sedan tillsammans. Ta gärna med eget för barnen att äta. Smörgås och dricka finns för 15:-/gång eller 150:-/termin

För föräldrar och barn 0-2 år

OBS: Just nu är det uppehåll med småbarnsmusik. Vi återkommer så snart vi startar upp igen.

 

Ansvariga:
Ester Hellman: 070-15 68 225
Elin Bernström 073-80 98 593
Sara Blinge 079-31 82 720