Barbro Gustafsson från Huskvarna gillar Alpha. Vi ställde några frågor till henne om detta. Först frågade vi henne vad Alpha är för något.

Alpha är en grundkurs i kristen tro som man använder i alla olika typer av församlingar. Kursen består av tio träffar och en Alphahelg/Alphadag. Man tar upp olika ämnen som Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Hur ber man? Helar Gud idag? Osv.

Vad händer, vad gör man på en Alphakurs?

Alphasamlingen börjar med en gemensam måltid. Bra tillfälle att lära känna varandra och kunna dela lite av vardagen. Vi förflyttar oss efter maten till en soffgrupp och tar kaffet och kakan där. Sedan är det dags för kvällens föredrag som brukar vara ca 30 – 40 min. 
Efter det börjar tredje delen av Alphakvällen som är samtalsdelen. En samtalsledare leder samtalet. Alla frågor får ställas men vi har inte alla svar. Viktigt att låta alla få delta i samtalet. Samtalsledaren får styra med varsam hand.

Måste man vara kristen för att vara med i en Alphakurs?

Alla är välkomna till en kurs. Viktigt att det är en bra mix av församlingsmedlemmar och deltagare som inte är kristna, men intresserade av att lära sig mer om vad kristen tro innebär.

Hur ofta träffas man?

Vi träffas en gång i veckan kl 18.30 – 20.30. En Alphahelg eller en Alphadag har man i slutet av kursen.

Kostar det något?

I våran kyrka tar vi tar ut en avgift på 25 kr per träff för maten. De första tre träffarna är prova-på-tillfällen. Därefter kan man bestämma om man vill fortsätta.

Till sist frågar vi Barbro vad Alpha betytt för henne personligen?

Att få jobba med Alpha har betytt oerhört mycket för mig personligen. Jag har fått fundera över min egen tro, vad den ger mig, vilken grund jag har för den osv. Att få möta så många olika människor som ofta står i vägskäl i livet och få vara med en liten bit på deras livsresa. Fantastiskt när människor under eller efter kursen tar beslut om att låta Gud ta hand om deras liv.

Finns så mycket att berätta om Alpha men detta är i korta drag. Jag har funnits med i Alpha 10-15 år och tycker fortfarande att det är så roligt och givande. Hoppas att ni landar i att starta upp en kurs, avslutar Barbro.


Om du är intresserad av att lära dig mer om kristen tro så planerar vi i Furubackskyrkan att starta en Alphakurs under hösten. Ta gärna kontakt med vår pastor Sara Blinge så får du veta mer.


Fakta om Alpha
Alpha startade som en kort kurs för nya medlemmar i kyrkan Holy Trinity Brompton i London. 1990 började Nicky Gumbel arbeta med Alphakurserna och upptäckte att även många utanför kyrkan ville utforska vad den kristna tron innebar. Alpha finns i alla olika delar av den kristna kyrkan i världen, inklusive Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och alla de större protestantiska kyrkorna. Miljoner människor världen över har gått en Alphakurs, och materialet har översatts till 112 olika språk.
Läs mer på sverige.alpha.org