Jorden är Herrens – teologi för miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågorna är något av de aktuellaste frågor vi har att jobba med över jorden. Alla har vi mötts av rapporter om hur människan påverkat naturen och upprop om att förändra vårt sätt att leva.

Helgen den 22-23 januari undervisar Ulrik Josefsson kring dessa frågor, utifrån ett kristet perspektiv.

Finns det någon räddning för vår värld?

Finns det något hopp?

Hur ska vi leva våra liv?

Vad säger Gud om miljö- och klimatkrisen?

Välkommen till en intressant helg!

Lördag 22 januari, kl 15.00-18.00 – Bibelstudier: Guds närvaro i skapelsen. Lättare servering mellan föreläsningarna.

Söndag 23 januari, kl 10.00 – Gudstjänst: Herrens livgivande Ande. Predikan av Ulrik Josefsson. Sång och musik med Bert Carlström och Marie Pettersson.