Under vecka 2-4 avsätts extra tid för bön. I kyrkan finns bönestationer med möjlighet att be för Sverige, Barnarp, församlingen, dina medmänniskor, ditt eget liv, men också möjlighet till tacksamhet och överlåtelse. Kyrkan hålls öppen vissa tider under veckorna, men det är fritt att komma och gå även andra tider. En kväll i veckan är det en stund av gemensam bön. Se tider och mer information i vår kalender.

Välkommen till bön och andligt formande!