Tillhör du dem som vid nyår utvärderade 2019 och lade planer för 2020? I år gjorde även jag det. Jag frågade mig vad som har gjort livet rikare, vad som varit svårt och hur jag ska hantera sådana erfarenheter inför framtiden. Vissa saker låter jag stanna i år 2019, medan positiv utveckling och viktiga lärdomar får påverka tankar kring år 2020. I bakgrunden av mitt tankearbete finns en profetia från bibelboken Jeremia.

På 500-talet f.Kr. intogs Juda och stora delar av folket deporterades till Babylonien. Jerusalem slogs i spillror, likaså templet. Folket var splittrat, platsen för tillbedjan låg i ruiner. Jag tänker att livet för många var ganska traumatiskt. Profeten Jeremia var en av de få som fanns kvar i Jerusalem och han sänder ett brev till de tillfångatagna i Babylonien. Han har ett budskap från Gud till dem, en profetia. I Jeremia kap 29 uppmanar Gud de deporterade att bygga hus att bo i, plantera trädgårdar att äta frukten av, att gifta sig och bilda familj. Fortsätt leva! Låt inte livet stanna.

Jag hoppas att du inte upplever dig ”deporterad” till Barnarp, utan att du bor och lever här av fri vilja. Däremot tror jag en del av oss känner igen upplevelsen av att livet kan ”deporteras”. Det händer något som ger oönskade livsvillkor. Det kan vara sjukdom, arbetslöshet, brustna relationer, misslyckanden, besvikelser eller sorg som gjort att du hamnat i en livssituation du inte önskat. Jeremias ord ekar dock ända till Barnarp och in på 2020-talet e.Kr. Gud uppmanar oss att leva livet där vi är och utgå från det vi har. Börja se dig runtomkring. Vilka resurser har du, vilka människor finns nära dig? Vad gör dig glad? Vilken riktning vill du ha på ditt liv? Finns det sammanhang du behöver lämna eller kliva in i? Bygg, plantera, lev.

Jeremias profetia fortsätter med att folket inte var lämnade åt sitt öde. Det är inte du och jag heller. Gud har en tanke, en avsikt. Han har en framtid och ett hopp för oss var och en. – Känn lugnet, sök mig och ni ska finna mig, säger Gud. Jag har en tanke och en plan för dig. Närma dig mig.

Guds ledning ser man lättast efter en tid. Det är väl förmodligen därför vi ser Guds närvaro så tydligt i bibelberättelserna, de är nedtecknade i efterhand. Så är det ofta i våra liv också. I efterhand ser vi hur Gud varit med i situationer och val. Med kunskapen om Guds närvaro blir det spännande att bygga, plantera och leva livet även under 2020-talet.

Med önskan om Guds frid i ditt liv

Sara Blinge, pastor Furubackskyrkan