Under januari har vi fokus på bön. I kyrksalen finns ett antal bönestationer som ett kreativt uttryck för bön, överlåtelse och tacksamhet.

Varför ska man be och vad händer i bönen?

Gud säger i Jeremia 29 att när vi åkallar honom och ber till honom skall han lyssna till oss. När vi söker honom ska vi finna honom. Det är just det bönen handlar om – att vara i Guds närhet, bli lyssnad till och bli mött av honom.

I en tid av oro finns inget viktigare än att söka Guds frid. I Filipperbrevet skriver Paulus att vi inte ska göra oss några bekymmer, utan när vi åkallar och ber ska vi tacka Gud och låta honom veta alla våra önskningar. ”Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus”. (Fil 4:6-7)

Välkomna till bön i Furubackskyrkan.

Varje tisdag-torsdag under veckorna 2-4 är kyrkan öppen kl 10-12 och 18-20.

Om du vill veta mer om bön är du välkommen till Bibelhelgen den 18-19 januari, då Maria Alriksson undervisar om bönens betydelse, intention och påverkan.

Med vänlig hälsning

Sara Blinge Pastor Furubackskyrkan, Barnarp