Välkommen till vår julfest!

Gröt, underhållning, gemenskap och andakt.

11 december, kl 16.00

Anmäl dig på listan i kyrkan eller till vår pastor – pastor@furubackskyrkan.se