”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.”
Psaltaren 95:6-7

Kära vänner, stor frid!

Här kommer en stilla men uppriktig önskan att göra söndagen den 22/11 till en särskild bön- och fastedag i er församling tillsammans med andra kristna i olika sammanhang. Vi känner alla av pandemins inverkan på individ, kyrka och samhälle. Jag vet att vi ber i alla våra sammanhang men detta är en allkristen uppmaning till gemensam bön söndagen den 22 november. Det är en tung tid med många påfrestningar och vi behöver att Herren griper in. Ifrån Pingsts sida har vi fått vara med och ta initiativ till denna bönedag och ett trettiotal ledare från olika kyrkofamiljer har ställt sig bakom och flera av de våra står med som inbjudare utöver undertecknad: Marcus Ardenfors, Olof Djurfeldt, Niklas Piensoho, Urban Ringbäck och Dan Salomonsson.

Förhoppningen är att många ska vilja vara med och be. Förväntan är att Gud svarar på bön.

I presidentvalstider kan ett citat som ibland tillskrivs Abraham Lincoln kännas aktuellt: “I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had no where else to go.”


Svensk kristenhet skulle behöva gå ner på knä och ropa till Gud:

Vi är i behov av 

ett stopp för pandemins framfart

botemedel för smittan

styrka och ork till alla som drabbas

tröst till de som sörjer 

att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Jag hoppas att ni gör vad ni kan för att i era kanaler och särskilt under söndagen den 22/11 uppmana till bön och också gärna genomför egna särskilda bönesatsningar. I uppropet till nationell bönedag finns inga extrasamlingar utan det är just ett upprop till bön där vi är som individer och församlingar. På hemsidan finns mer information, resurser att hämta för att sprida informationen och där kan ni också ange att ni är med i bönesatsningen. Genom att satsningen är allkristen finns säkerligen goda möjligheter att också få era lokala nyhetsmedier och ekumeniska sammanhang att informera om satsningen.

Gör vad ni kan för att resa upp en mängd bedjare under den nationella bönedagen. Låt oss be tillsammans!

/Daniel Alm, ledare för Pingst Sverige

https://www.nationellbonedag.com/