Vi har nu börjat med enkla videohälsningar från kyrkan. Eftersom att vi inte kan ses som vanligt nu på grund av läget med Corona och de restriktioner och riktlinjer som finns, har vi valt att producera enkla videohälsningar. Vi kommer att dela videoklippen i vår facebookgrupp Furubackskyrkan Barnarp, samt skicka ut på SMS i vår sms-grupp.

Kontakta gärna vår pastor Sara Blinge om du vill vara med i sms-gruppen eller inte hittar vår facebook-grupp.

Pastor Sara Blinge har telefonnummer 079-318 27 20 , och mailadress pastor@furubackskyrkan.se

Vi hoppas att du ska känna dig delaktig i våra videohälsningar. Du kan själv välja att lyssna när du vill och när det passar dig. Vi uppmuntrar också till att lyssna och följa andra församlingars gudstjänster på webben.

Videohälsning 8 / 11, Tema Frälsningen